תנאי השימוש

תנאי השירות

  • אין אנו מתחייבים לזמינות האתר ושרתיו.
  • אין האתר או מי מבעליו אחראי על טיב השירות או מהירות טעינת הפרקים.
  • צוות האתר פועל ויפעל ללא לאות על מנת לשפר את האתר וחווית הצפייה בו.
  • ההכנסות ישמשו לטובת רווחת האתר ולא לטובת מפעיליו.

יצירת קשר

צוות האתר פועל ללא לאות לשיפור ותיקון תקלות.

עם זאת במידה וישנה תקלה אנחנו נשמח לספק פיתרון מהר ככל האפשר.

בתפריט מופיע “יצירת קשר

אנא ספקו לנו את מלוא הפרטים ככל האפשר בכדי להביא לפיתרון מהיר של התקלה.

מדוע נדרש תשלום

כמו שידוע לכם האתר פעיל כבר תקופה ארוכה כאתר חינמי לחלוטין.

אך הסרטים היו מאחסנים על שירות וידאו חינמי, אשר היה שם פרסומות שלו בתוכן.

התוצאה הייתה שמופיע סרט ילדים ובדרך מופיעות פרסומות שלא ראויות אף למבוגרים.

לכן החלטנו להעביר הכל לשרת פרטי בתשלום כדי שהאתר יהיה באמת ראוי לילדים.

אך השאלה היא מאיפה נשלם לשרת?

לכן החלטנו לקחת סכום סמלי ביותר (פחות משקל ליום!!) בכדי לכסות את עלות השירות.

תודה מראש לכולכם על ההערכה שלכם.